Our Students

Sr. No. LIST OF THE STUDENT SON/DAUGHTER OF
1 ANAND SHINGARE SHUDHDOHAN SHINGARE
2 AJIT PEREIRA RIMOND PEREIRA
3 ASHFAQ KHAN AHNED KHAN
4 FURKAN SHAIKH MAHAMAD SHIRAJ
5 BHAVIKA KUDALKAR MILIND KUDALKAR
6 CHETAN KAKODKAR UPASO KAKODKAR
7 DEEPAK NAIK GURUDAS NAIK
8 ESHWARI NAIK CHANDRAKANT NAIK
9 HANUMANT GULBAL MALLAPA GULBAL
10 KAVITA SHRIPATI BABURAO SHRIPATI
11 KAMLESH MALIK TULSHIDAS MALIK
12 MAYBORN FERNANDES DOMNIGOS FERNANDES
13 MANGIRISH DESSAI MARUTI SESSAI
14 NIKHIL NAIK SUBHASH NAIK
15 NAUSHIN CHAPPERBAND SAMEER CHAPPERBAND
16 PRAJWAL PUJARI VASU PUJARI
17 PRAKASH NAIK ULHAS NAIK
18 SHRUTI KAMAT ASHOK KAMAT
19 ROHAN TOPIL ANTHONI TOPIL
20 SAISHA SHAHAPURKAR GURUDATTA SHAHAPURKAR
21 SUVIT LOTLIKAR SATISH LOTLIKAR
22 SONAR GAONKAR LAXMAN GAONKAR
23 SHEETAL SALUNKE SHIVAJI SALUNKE
24 SHIVAM NAIK SURESH NAIK
25 SAKSHI DABHOLKAR DNYANESHWAR DABHOLKAR
26 SAINATH DESSAI SURESH DESSAI
27 SUPRIYA SUTAR SANJAY SUTAR
28 SUNIL BIRDAR MANTESH BIRDAR
29 SHREE GAONKAR RAGHUNATH GAONKAR
30 TAUFIYA AGA JABBAR AGA
31 TANUSHREE NAIK PRAMOD NAIK
32 VAISHNAVI VASTA GURUDAS VASTA
33 VARSHA YAMKAR BHOMO YAMKAR
34 VIDASVI KUTTIKAR VASUDEV KUTTIKAR
35 YASHRAJ DESSAI RAMDAS DESSAI